Drake

Drake är en av världens största entypsklasser och kom till på ett initiativ av GKSS 1928 där de första båtarna seglades utanför Långedrag 1929. Idag finns över 1,500 båtar registrerade i 31 länder med både proffs och amatörer ombord. Klassen attraherar en härlig bredd av seglare med olika bakgrund och meriter som dock alla seglar på samma villkor vilket är unikt för klassen.

Tillsammans med Svensk Drakklubb erbjuder ”moderklubben” GKSS en möjlighet att prova på att segla Drake i Långedrag eller Marstrand. Vi arrangerar introduktionsdagar på GKSS den 10 april och 8 maj kallade ”Bryggsegling”. Vid dessa tillfällen ges både nybörjare och etablerade en möjlighet att ta del av och dela med sig av kunskaper i klassen genom medlemmar i Svensk Drakklubb. Vi kommer också arrangera den årliga träningshelgen i Långedrag den 23-24 april med professionell coach och teknisk analys genom drönare.

Tillsammans förfogar vi över en båt som efter överenskommelse kan nyttjas av intresserade seglare genom representanter för klassförbundet. Under året arrangeras även ett flertal informationsträffar där nyfikna kan lära mer om båten och gemenskapen. Är ni en besättning eller en enskild medlem som önskar veta mer kontaktar ni oss enligt nedan:

Martin Pålsson 
martinpalsson6@gmail.com
‭070-836 35 30‬

Svensk Drakklubb
info@svenskdrakklubb.se
www.svenskdrakklubb.se
Instagram: @svenskdrakklubb