GKSS juniorverksamhet

Juniorkommittens verksamhet skall leda till att fler seglare vill och är förberedda för en vidare satsning inom seglingssporten och är förberedda för att ta steget till GKSS träningskommittes verksamhet.

Utdrag ur vår verksamhetesplan

Våra huvudmål
Vi skall via samarbete/kunskapsutbyte med kringliggande juniorklubbar ses som en naturlig samarbetspartner och elitklubb.

Vi skall ha kul tillsammans! Vi skall tycka att segling är det häftigaste som finns! Vi skall utbilda kappseglare till att ta steget in i eliten!

Vår långsiktiga inriktning
Om vi skall lyckas uppnå vårt övergripande mål är det viktigt att vi stakar ut vår färdriktning, lägger fast våra delmål och konsekvent arbetar för att uppnå dessa mål. Vi vet att vi kommer behöva att korrigera kursen både en och flera gånger under vår resa, men genom att öppet diskutera och informera så är vi övertygade om att vi alla inom samarbetsregionen med gemensamma krafter kommer att styra vår segling till framgång.

Prioriterade båtklasser och dess nuvarande verksamhet

GKSS fokuserar på 29:er, ILCA 4, 6 och 7 som juniorklasser. Regelbunden träning anordnas i dessa klasser.

Kappseglingsskolan ILCA och 29er

Kontakt

Daniel Birgmark
Huvudtränare
daniel.birgmark@gkss.se
031-696838

Tränare GKSS Jolleteam

John, Alice, Olle och Martina(ej på bild)