GKSS Utmanarlag

För att bli uttagen till GKSS utmanarlag så ska seglaren/besättningen visa en hög ambitionsnivå och vilja att utvecklas mot den absoluta seglingseliten. Detta visar seglaren genom att bland annat träna hårt och samtidigt hela tiden anlysera vad han eller hon gör och behöver göra för att fortsätta utvecklas. Seglaren alt. besättningen har potential att inom ett par år uppfylla kriterierna för elitlaget.

GKSS Elit och Utmanarlag

Kriterier

Seglaren alt. besättningen ska kunna visa upp en långsiktig utvecklingsplan som beskriver kortsiktiga och långsiktiga mål, vilka insatser och resurser som krävs för att nå uppsatta mål samt en planering över säsongen.
Utvecklingsplanen ska följas upp årligen där den senaste säsongen utvärderas mot tidigare uppsatta mål samtidigt som framtida planer diskuteras och resulterar i en uppdaterad utvecklingsplan.

Ansökan

Du har själv möjlighet att ansöka till GKSS Utmanarlag. Ansökan skall ske direkt till GKSS chefstränare.

I ansökan krävs en motivering till varför just du ska bli uttagen till utmanarlag, samt en utförligt beskriven utvecklingsplan.

Ansökan mailas in till huvudtränaren.

Jag vill ansöka till GKSS Utmanarlag  Jag vill ansöka om en jolleplats

Kontakt

Daniel Birgmark 
Huvudtränare
daniel@gkss.se 
031-696838

GKSS Utmanarlag 49er/FX