Hoppa till huvudinnehåll
båt

GKSS Kommittéer

För olika områden inom föreningens verksamhet finns specifika kommittéer som på styrelsens uppdrag och under dess ledning handlägger ärenden inom för varje kommitté angivet verksamhetsområde.

Kommittéerna arbetar självständigt inom ramen för styrelsens direktiv, sina respektive verksamhetsområden och fastställda budgetramar.

Kommittéerna har till uppgift att:

 • ta initiativ till, bereda och verkställa åtgärder inom sina verksamhetsområden till gagn för föreningen och dess medlemmar.
 •  på ett ekonomiskt sunt och ansvarsfullt sätt inom fastställda budgetramar förvalta de penningmedel, anläggningar och andra tillgångar för vilka de har ansvar.
 • bistå styrelsen och övriga kommittéer och funktioner inom föreningen då det anses motiverat för att uppnå största nytta för föreningen.
 • vid den tidpunkt styrelsen fastställer lämna förslag på budget med äskande av anslag till investeringar för kommande räkenskapsåret samt ge en översikt över ekonomin för samma räkenskapsår.

Föreningens kommittéer

Anläggningskommittén  rapporterar direkt till styrelsen och är ett stöd till klubbdirektören. Anläggningskommittén ansvarar för hamnanläggningarna - såväl klubbhamnen som gästhamnen - i Långedrag och på Marstrand.

Ledamöter

 • Kimon Sfiris, ordförande
 • Hampus Wennerlund
 • Jens Wictorinus
 • Magnus Andersson
 • Stefan Lövsund

Kontakt

Mejla anläggningskommittén
 

Hamnkommitténs huvuduppgifter är att verka för hamnens skötsel och utveckling, föra hamnliggares talan gentemot förening och styrelse, redovisa långsiktig budget med tillhörande finansieringsbehov samt att medverka till att lösa dessa behov. 

 • Per-Olof Svensson, ordförande
 • Klas Forssell
 • Göran Carlsson
 • Eva Anghem
 • Ulf Hallqvist
 • Leif Skarenhed
 • Jan Söderberg
 • Mari Kristiansen, adjungerad kansliet

Kontakt

Mejla hamnkommittén

Juniorkommittén omfattar flera verksamheter. Här ingår juniorverksamheten med klubbarna Salt och SoS samt träningsverksamhet med fortsättningskurser och kappseglingsskolan, men även de löpande juniorverksamheterna i Långedrag med kamratliv och olika sammankomster. Att upprätthålla en föräldragrupp som på olika sätt stöttar juniorerna är en pågående process.

Ledamöter

 • Siri Brännström, ordförande
 • Yvonne Malmsten
 • Niklas Fagerberg
 • Caroline Fagerberg
 • Annika Engblom
 • Eva Brunius
 • adj. Huvudtränare GKSS
 • adj. Huvudledare Aeolusön Olle Örnroth

Kontakt

Mejla juniorkommittén

Kappseglingskommittén ansvarar för samtliga kappseglingar som genomförs av föreningen, och väljs årligen i samband med höstmötet.

Ledamöter 2024

 • Annika Carlunger, ordförande
 • Annika Ekman
 • Göran Ahlström
 • Lotta Örndal
 • Jacob Wilson
 • Mikael Stensjö
 • Jens Sevedag
 • Anna Odhammer
 • Magnus Fahlén
 • Karin Koritz, adjungerad kappseglingskoordinator

Kontakt

Mejla kappseglingskommittén

Klubb- och aktivitetskommittén har till uppgift att stärka klubbkänslan. Det sker bland annat genom fester och event för medlemmarna samt att anordna after sail i samband med vissa kappseglingar. Klubb- och aktivitetskommittén svarar också för den sociala inramningen vid föreningens vår- och höstmöten. Kommittén tar gärna emot förslag på trevliga arrangemang och aktiviteter som kan stärka och utveckla gemenskapen bland medlemmarna. Vill du vara med i kommittén? Skicka ett mejl, så tar vi kontakt!

Ledamöter

 • Gunilla Ahlström, Ordförande
 • Christian Bäversjö
 • Dick Berghede
 • Ingela Persson
 • Marie Wicklander
 • Charlotta Sahlin
 • Ulrika Munkby Sahlin

Kontakt

Mejla klubb-och aktivitetskommittén

Kommittén är, som namnet antyder, delad i två delar. En del har som mål att stärka GKSS varumärke, att öka medlemsvärdet och att intressera fler sponsorer. Sponsorerna är samlade i "Team GKSS" och är ett viktigt nätverk för företagen. Den andra delen arbetar med extern och intern kommunikation, det vill säga sociala medier, klubbens hemsida och tidningen Seglarbladet.  IT-kommittén är en undergrupp som arbetar specifikt med IT-relaterade frågor.

Ledamöter

 • Joakim Blomquist, ordförande
 • Carl- Magnus Källfelt
 • Erik Hällås
 • Jonathan Fernström
 • Adjungerad, redaktionen för Seglarbladet

Kontakt

Mejla marknad- och informationskommittén

Medaljkommittén ser till att personer dekoreras med förtjänstmedaljer och förtjänsttecken för lång och trogen tjänst eller för utmärkta insatser i andra sammanhang. Kommittén delar också ut ett funktionärsstipendium varje år som uppmuntran till någon ung och lovande funktionär.

Ledamöter

 • Göran Ahlström, ordförande
 • Björn Smit
 • Pär Nordstrand
 • Catharina Jedenius

Kontakt

Mejla medaljkommittén

GKSS Seglingsmedaljer 

Det har framförts såväl frågor kring dessa som kritik mot kriterierna för hur de delas ut. Här följer några klargöranden. Fram till 1975 fanns Seglingsmedaljen bara i en valör. För att premiera fler och för att uppmuntra till fortsatta goda insatser beslöt den dåvarande styrelsen att införa ett nytt sätt att belöna goda insatser. Det blev det system vi har idag med seglingsmedaljer i tre valörer, brons, silver och guld.   Första året en seglare som är medlem i GKSS gör en framstående insats belönas detta alltid med en bronsmedalj. Detta oavsett hur framstående insatsen är. Andra gången det inträffar belönas resultatet med en silvermedalj. Resultatet behöver inte vara bättre än det förra men bra nog för att uppmärksammas. En silvermedalj förutsätter dock att man redan fått brons. I nästa steg belönas man med guldmedalj på precis samma premisser. Detta gör att till exempel olika medlemmar i en besättning kan belönas på olika nivåer. Det finns ett undantag, en OS-medalj belönas alltid med en särskild guldmedalj med träns. Detta oavsett vad man uppnått tidigare. Utöver detta har GKSS en minnesplakett som kan delas ut till seglare som redan har förärats guldmedalj men som under året gjort framstående insatser. Vad är då en framstående insats? Detta är svårare att ge ett entydigt svar på och det har varierat över åren. Insatsen skall ha gjorts i en för elitseglingen betydande klass. Den ska ha gjorts i en betydelsefull regatta. Den skall ha gjorts i betydande konkurrens och även antalet deltagare kan ha betydelse.  Detta är ingen exakt vetenskap utan är upp till den aktuella medaljkommitténs bedömning, även sammansättningen på denna har ju varierat över åren.  

För medaljkommitténs räkning 2009 

Ralph Andersson, ordförande 

Regelkommittén ansvarar för att sprida kunskap kring regelfrågor, utbilda domare och funktionärer. Kommittén har en omfattande internationell verksamhet som syftar till att ge klubben tillgång till nationella och internationella domare. GKSS har i dag en framstående domarkår med meriter från OS, VM och EM.

Ledamöter

 • Joel Berglund, ordförande
 • Sture Christenson
 • Björn Sandell
 • Peter Warfvinge
 • Johan Sjöberg

Kontakt

Mejla regelkommittén

Träningskommittén ansvarar för all träning av seglare i alla kategorier. Här inryms bland annat GKSS Akademi och klubbens elitlag med både ungdomar och seniorer, som satsar på elitidrott. Här finns också GKSS racingteam och elitlaget som förbereder sig inför kommande OS.

Ledamöter

 • Urban Hedström, ordförande
 • Julia Carlsson
 • Axel Sevedag
 • Linnea Wennergren 
 • Björn Johansson
 • Niklas Bengtsson
 • Daniel Birgmark, adjungerad huvudtränare
 • Juniorkommitténs ordförande, adjungerad

Kontakt

Mejla träningskommittén

På förslag av styrelsen utser föreningen årligen vid höstmötet en valkommitté med uppgift att förbereda val vid nästföljande höstmöte. Valkommittén skall framlägga förslag till ledamöter i styrelsen och kommittéer, revisorer och revisorssuppleanter samt ombud till Västkustens Seglarförbund. Om det under pågående mandatperiod uppkommer behov av fyllnadsval skall valkommittén för höstmötet eller allmänt sammanträde framlägga förslag till ny ledamot.

Ledamöter

 • Robert Casselbrant
 • Tina Örtendahl
 • Christian Finnsgård
 • Pär Nordstrand
 • Annika Ölme

Kontakt

Mejla valberedningen

Nyheter

Marstrand
12 jul 2024

Medlemssegling 31 augusti

Sommarens trevligaste segling för GKSS medlemmar.

Läs mer
Ytterligare tre seglare i den svenska OS truppen
13 jun 2024

Ytterligare tre seglare i den svenska OS truppen

Seglingstruppen till OS växer. Hanna Jonsson och Emil Järudd kommer representera Sverige i Nacra 17...

Läs mer
13 jun 2024

Fira Nationaldagen vid havet

Välkommen till en nationaldag vid havet med segling, kanonsalut och egen båtlinje!

Läs mer
Nacra VM, 49er EM
13 jun 2024

Nacra VM, 49er EM

På förra veckans VM i Nacra 17 klassen gjorde våra två team fantastiska prestationer. Emil Järudd...

Läs mer