Medlem

GKSS har som vision att vara den förening som med världen som arena, bäst utvecklar seglingssporten. Detta inkluderar mål som att göra segelsporten mer tillgänglig, utveckla seglare i världsklass samt att erbjuda ett mervärde till medlemmar och på sikt även utöka medlemsantalet. Det är högt ställda mål vilket skapar höga förväntningar på föreningens och dess verksamhet. Som medlem i GKSS bidrar du till att förverkliga denna vision.

Som medlem i GKSS uppträder man trevligt och positivt mot varandra. Respekt, omtanke och öppenhet genomsyrar vår gemenskap. Vi stödjer och hjälper varandra och tar ansvar för att klubbens goda renommé upprätthålles.

 

Mer information:

Bli medlem i GKSS Seglarbladet Klubbinformation Funktionär GKSS Historia 

Adressändring

Kontakt
GKSS Medlem
medlem@gkss.se
031-69 68 31