Funktionär

Välkommen som funktionär!

2024 har vi ett spännande kappseglingsprogram framför oss, och vi ser fram emot en ny härlig säsong.

Vi välkomnar såväl nya som gamla funktionärer att vara med i en mängd roliga och inte minst lärorika idrottsevent, med allt ifrån olympiska klasser till gamla klassiska träbåtar.

Nedan följer en kort beskrivning av de roller som efterfrågas vid GKSS kappseglingar.

Tävlingsledaren ansvarar för hela eventet, och är med i den tidiga planeringen.

Funktionär på vattnet:

 • Seglingsledare - Leder arbetet på startfartyget och hela organisationen på vattnet. Licens krävs.
 • Tävlingsproduktion - Är ombord på startfartyget, halar och hissar flaggor, tar tid, sköter start- och målförfarande.
 • Bojläggare - Lägger markeringar för tävlingsbanan, till exempel startlinje och rundningsmärken.
 • Säkerhetsbåt - Bevakar banområdet och håller ett vakande öga på seglarna.
 • Domare - Dömer på vattnet och ingår i protestkommittén, licens och erfarenhet krävs.

Funktionär på land:

Vilka funktionärer som behövs på land varierar beroende på typ av event, men du hittar ett urval nedan. 

 • Race office - Sköter administrativa uppgifter, däribland registrering av seglare före tävlingsstart och resultathantering.
 • Special Operations - Sköter byggnation och agerar hjälpande resurs där det behövs.
 • Hospitality - Värdar/värdinnor som hjälper seglare att vara på rätt plats vid rätt tillfälle.
 • Logistik - Finnas tillhands för att styra trafiken i samband med av- och pålastning av jollar och coachbåtar samt  vara de tävlande behjälplig vid sjösättning och upptagning.
 • Press Office - Hantera media och press under tävlingen.
 • Matansvarig - Se till att funktionärerna får bra mat i rätt tid, vilket är väsentligt för att genomföra ett bra evenemang.
 • Besiktningsman - Licens och erfarenhet krävs.
 • Speaker -  Refererar kappseglingar från GKSS tribun.

Anmäl ditt intresse att vara med via länk nedan:

 

Har du inte varit med tidigare så kontakta oss gärna så berättar vi mer!

GKSS Kappseglingskommitté

kappsegling@gkss.se