Vinterplats i GKSS Hamn

Vintersäsongen i GKSS hamnen sträcker sig perioden 1 november - 31 mars. Ett medlemskap i föreningen är ett måste för att ha sin båt i vår hamn. Ansökan sker i formuläret nedan. Besked om plats kan erbjudas meddelas via mail i mitten av augusti.

Ansökan vinterplats 2023-24

 

< 12 meter 6600 kr för hela vintersäsongen 
> 12 meter 7780 kr för hela vintersäsongen

Prisjustering kommer att ske inför säsongen 2023-24.

 

Elen pris/KWh: självkostnadspris x kr/kWh + 0,50 kr/kWh (anläggningsavgift 2022)

Priser ovan gäller för en kabel 220v / 16 A per båt.

Vinterliggare betalar enbart förbrukad el.

Vinterboende betalar förbrukad el samt en serviceavgift på 790 kr /mån.

I vår hamn bubblar vi luft under vattnet för bryggor och akterstolpar. Du som båtägare är själv ansvarig att se till att din båt hålls fri från is.

Förtöjningsregler: Vintertid ligger alltid båtarna med en plats fri mellan sig. Tamparna skall angöras i skilda förtöjningspunkter. Båten skall vara förtöjd enligt skissen nedan med treslagen/töjbar lina och med dämpning på samtliga tampar.

 

 

 

Kontakt

GKSS Hamn
batplats@gkss.se
031-69 68 31