Vinterplats i GKSS Hamn

Vintersäsongen i GKSS hamnen sträcker sig perioden 1 november - 31 mars. Ett medlemskap i föreningen är ett måste för att ha sin båt i vår hamn. Ansökan sker i formuläret nedan. Besked om plats kan erbjudas meddelas via mail i mitten av augusti.

Vintersäsongen 2022-23 är nu fullbelagd.

Ansökan till nästa säsong öppnar i mars 2023.

 

< 12 meter 6600 kr för hela vintersäsongen 
> 12 meter 7780 kr för hela vintersäsongen

 

Elen pris/KWh: självkostnadspris x kr/kWh + 0,50 kr/kWh (anläggningsavgift 2021)

Första månaden faktureras en schablonkostnad om 2800 kr som sedan justeras mot antal förbrukade kWh under hyresperioden. Elen avläses separat för varje båtplats.

Priser ovan gäller för en kabel 220v / 16 A per båt.

Vinterliggare betalar enbart förbrukad el.

Vinterboende betalar förbrukad el samt en serviceavgift på 790 kr /mån.

I vår hamn bubblar vi luft under vattnet för bryggor och akterstolpar. Du som båtägare är själv ansvarig att se till att din båt hålls fri från is.

Förtöjningsregler: Vintertid ligger alltid båtarna med en plats fri mellan sig. Tamparna skall angöras i skilda förtöjningspunkter. Båten skall vara förtöjd enligt skissen nedan med treslagen/töjbar lina och med dämpning på samtliga tampar.

 

 

 

Kontakt

GKSS Hamn
batplats@gkss.se
031-69 68 31