Vattenvana

Verksamheten i Vattenvana riktar sig till barn och unga som är nyanlända i Sverige. Vi anordnar gratisaktiviteter med fokus på att skapa vattenvana och socialt sammanhang. Simskola, seglingsträning och sociala aktiviteter genomförs i olika delar av Göteborg och riktar sig till dig som är mellan 12-25 år och ny i Göteborg. Vi erbjuder spännande möten en härlig gemenskap mellan unga med olika bakgrund.

 

Segling, simning och sociala aktiviteter

Seglingsträning, prova-på segling, simskola och sociala aktiviteter bedrivs under året. Simskolan riktar sig till ungdomar som behöver träna på grunderna i simning. Det finns separata grupper för dem som identifierar sig som tjej eller kille. Det är gratis att delta, och information och anmälan administreras via facebookgruppen ”Vattenvana aktiviteter”.  

I facebookgruppen "Vattenvana aktiviteter" finns mer information till dig som vill vara med.   

 

 

Om Vattenvana

Vattenvana startade 2017 som ett projekt med stöd från Arvsfonden. Medsökande till projektet är Älvstranden Utveckling AB, Göteborg & Co och IOFF (Idrotts- och föreningsförvaltningen). Aktiviteterna bedrivs mestadels i Jubileumsparken i Frihamnen, och är en del av Göteborgs 400-års jubileum. Aktiviteter bedrivs på en mängd andra platser i staden, exempelvis Långedrag, Bergsjön eller Marstrand.

Syftet med verksamheten är att hitta nya metoder att arbeta med integration och finna nya mötesplatser i staden. Färdigheterna segling och simning ger god vattenvana och kan vara förutsättningar för integration i Göteborg. Aktiviteterna i projektet Vattenvana skapar gemenskap, trygghet och ett socialt nätverk för deltagarna.

Läs mer om Vattenvanas metod i publikationen nedan.

 

 Vattenvana metodbok

 

 

Kontakt

Axel Krantz Vesterberg
Projektledare
Vattenvana
axel.krantzvesterberg@gkss.se 
0702702395