Frivillig arbetskraft för att göra brygga B lika fin som brygga C.

Nu är det dags att göra brygga B lika fin som brygga C blev under 2016 och vi behöver din hjälp. Det kommer att finnas arbetsuppgifter som passar alla, allt från tunga lyft till att klistra dekaler. All hjälp är välkommen! Vi uppskattar arbetstillfällena till 4 stycken mellan ca kl. 9-16. Det kan dock variera då det finns vissa saker som måste bli klart en viss tid.

21/3 Demontering av belysningsstolpar och elstolpar mm
28/3 Byte av plank mm
1/4 (lördag) byte av plank mm
4/4 Målning främre pållare samt avslutning av andra arbeten före elinstallation av nya elstolpar.

Samling sker kl.09.00 samtliga tillfällen och då startar vi med fika och genomgång av arbetsuppgifterna. GKSS bjuder på lunch vid 12-tiden. Samtliga som arbetar på bryggan skall bära flytväst (dessa tillhandahåller GKSS med).

 
För anmälan till respektive dag, maila oss på hamnkommitten@gkss.se och ange vilken/vilka dagar du kan och vill vara med på.


Vänliga hälsningar,
GKSS Hamnkommitté

Uppdaterad: 2017-03-08