GKSS Höstmöte 2018

Välkomna till GKSS HÖSTMÖTE Torsdagen den 8 November kl 18.00 på Svenska Mässan

Mötet kommer att hållas på Gothia Towers, entré via hotellentrén. På dagordningen stadgeenliga ärenden, samt utdelning av utmärkelser och priser.

Varmt välkommen!

GKSS Styrelse

Uppdaterad: 2018-10-29