Elarbete i GKSS hamnen under april

Inför våra arbetsdagar i hamnen den 9-12 april där vi skall byta trädäcket till vår matarbrygga, kommer vi även att behöva montera ner belysningsstolparna. Dessa belysningsstoplar är sammankopplade med brygga B och C. Det innebär att belsyningen kommer att vara nedsläckt även här.

Arbetet med nedmonteringen kommer att påbörjas torsdag den 5 april, och återmonteringen sker i slutet av veckan därpå. Viktigt att veta att det inte är strömlöst, det är endast belysningen som påverkas av detta. 

Planerat elavbrott på piren onsdag 11 april. 

Onsdag den 11 april har vi ett planerat elavbrott på piren då vi skall byta elcentral. Piren kommer vid detta tillfälle att var helt strömlöst under tiden som arbetet utförs. Detta arbetet är väderberoende, och dagen för detta kan därför komma att flyttas. 

 

Uppdaterad: 2018-03-29