Höstmöte 9 november

GKSS Höstmöte hölls torsdagen den 9 november på Gothia Towers. Hela 89 medlemmar registrerade sig vid mötet.

På sedvanligt höstmötesmanér upptogs dagordningen av klubbdirektörens redovisning av det gångna årets aktiviteter, var av ny styrelse och kommittéledamöter samt av prisutdelningar av olika slag.

I Årsboken kommer alla namn på de valda ledamöterna att redovisas och i Seglarbladet nummer 1, 2018 kommer ett fylligare reportage om höstmötet.

Uppdaterad: 2017-11-13