GKSS Höstmöte 2018

Välkomna till GKSS HÖSTMÖTE Torsdagen den 8 November kl 18.00 på Svenska Mässan

Mötet kommer att hållas på Gothia Towers, entré via hotellentrén. På dagordningen stadgeenliga ärenden, samt utdelning av utmärkelser och priser.

Varmt välkommen!

GKSS Styrelse