GKSS extra allmänt sammanträde

GKSS hälsar alla medlemmar välkomna till ett extra allmänt sammanträde den 6 juni kl 18.00 i GKSS klubbhus.

GKSS hälsar alla medlemmar välkomna till ett extra allmänt sammanträde.

  • Tid: onsdagen den 6 juni kl. 18.00
  •  Plats: GKSS Klubbhus 

På dagordningen:

Köp av GKSS fastighet i Långedrag.

Detta är bakgrunden:

I nuläget betalar GKSS en tomträttsavgäld för att få nyttja marken i Långedrag.
Tomten består av sjösättningsramper, jolleplan, bryggor och marken där klubbhuset står.
Göteborgs stad har aviserat en kraftig höjning av nuvarande avgift.
På Årsmötet i början maj ställde sig årsmötet bakom att styrelsen skulle jobba vidare med frågan att köpa marken till GKSS.

Nu har GKSS fått en möjlighet att köpa marken av Göteborgs fastighetskontor.
Mötet ska ta ställning till detta erbjudande som kommer att presenteras på mötet.
Välkomna!