Vårens Torsdagsseglingar

11/4,25/4,2/5,9/5,16/5,23/5

Torsdagsseglingarna är ett samarbete mellan GKSS och LdSS. Seglingarna går som en serie över våren och en över hösten. Ambitionen är att ge träning i kappsegling under realistiska men avspända former. Första start sker kl 18.00-

Anmälan sker en gång för våren och en gång för hösten, genom att en ifylld rorsmansförklaring lämnas till seglingsledaren. Seglingsföreskrifter

Läs mer...