Vårdraken, 2-3 juni

Regattan kommer att seglas under två dagar utanför Långedrag.

Seglingarna kommar att ske på "Tippen", mellan de två farlederna in till Göteborg, beroende på att vattnet utanför tribunen är upptagetr av LSS jolleregatta.

Vårdraken skall ses som GKSS ambition att arrangera årligen återkommande regattor för Drakar i Långedrag.

Läs mer...