Vinterplats i GKSS Hamn

Vintersäsongen 2019-2020 är nu fullbokad. Är du intresserad av plats 2020-2021 så kan man anmäla sitt intresse nedan.

Vintersäsongen på GKSS sträcker sig perioden 1 november - 31 mars. Ansökan sker i formuläret till höger. Ett medlemskap i föreningen är ett måste för att ha sin båt i vår hamn.  

Hyra

< 12 meter 6070 kr för hela vintersäsongen 
> 12 meter 7160 kr för hela vintersäsongen

El

Pris/KWh: självkostnadspris (1,21 kr/kWh) + 0,50 kr/kWh (anläggningsavgift 2018)

Första månaden faktureras en schablonkostnad om 2800 kr som sedan justeras mot antal förbrukade kWh under hyresperioden. Elen avläses separat för varje båtplats.

Priser ovan gäller för en kabel 220v / 16 A per båt.

Vinterliggare betalar enbart förbrukad el.

Vinterboende betalar förbrukad el samt en serviceavgift på 790 kr /mån.

Förtöjning

Under vintersäsong gäller särskilda förhållningsregler rörande förtöjning.

Vintertid ligger alltid båtarna med en plats fri mellan sig. Tamparna skall angöras i skilda förtöjningspunkter. Båten skall vara förtöjd enligtskissen nedan med treslagen/töjbar lina med dämpning på samtliga tampar.

 

I vår hamn bubblar vi luft under vattnet på vår anläggning för bryggor och akterstolpar. Du som båtägare är själv ansvarig att se till att din båt hålls fri från is. 

Kontakt

GKSS Hamn
batplats@gkss.se
031-29 90 40