Hamnkommittén

Hamnkommitténs huvuduppgifter är att verka för hamnens skötsel och utveckling, för hamnliggares talan gentemot föreningen och styrelse, redovisa långsiktig budget med tillhörande finansieringsbehov samt att medverka till att lösa dessa behov. Nedan ser du vilka som ingår i hamnkommittén samt samlade protokoll från våra möten.

Ledamöter

  • Per-Olof Svensson, ordförande
  • Klas Forsell
  • Göran Karlsson
  • Eva Anghem
  • Ulf Hallqvist
  • Lars Hedin

2017

6 mars Hamnkommittemöte

2016

26 oktober Hamnkommittemöte

3 mars: Protokoll Hamnkommittemöte

20 januari: Protokoll, Hamnkommitténs möte

2015

16 december: Protokoll, Hamnkommitténs möte

 26 november: Protokoll, Hamnkommitténs möte

2014

12 november: Protokoll, Hamnkommittens möte

5 november: Protokoll, Hamnmöte 

24 september: Protokoll, Hamnkommitténs möte 

14 maj: Protokoll, Hamnkommitténs möte 

2 april: Protokoll, Hamnkommitténs möte 

19 februari: Protokoll, Hamnkommitténs möte 

15 januari: Protokoll, Hamnkommitténs möte 

Kontakt

Maila hamnkommittén