Vårens Torsdagsseglingar

2017-04-20 06:00

20/4,27/4,11/5,18/5,1/6

Torddagsseglingarna är ett samarbete mellan GKSS och LdSS. Seglingarna går som en serie över våren och en över hösten. Ambitionen är att ge träning i kappsegling under realistiska men avspända former.

Anmälan sker en gång för våren och en gång för hösten, genom att en ifylld rorsmansförklaring lämnas till seglingsledaren. Ladda gärna ner följande dokument:

  Rorsmansförklaring   Seglingsföreskifter  

Om en segling blir inställd av någon anledning, kommer detta att meddelas här på hemsidan före kl. 15.00 samma dag.

Läs mer...