Höstens Torsdagsseglingar

2017-08-24 18:00

24/8,31/8,7/9,14/9,21/9

Anmälan görs en gång per höst resp. vår genom att lämna en ifylld rorsmansförklaring till seglingsledaren

 Rorsmansförklaring  Seglingsinstruktioner 

 

Om seglingarna skulle ställas in meddelas detta senast kl 15.00 samma dag på hemsidan

Läs mer...