Funktionär

Just nu arbetar vi med planering inför säsongen 2017, du hittar preliminära datum nedan samt en lite återblick på säsongen som var. Ta chansen att vara med i Långedrag, på Marstrand eller inne i Göteborgs hamn och skaffa både nya erfarenheter, nya vänner och upplev segling i absolut världsklass.

Säsongen 2016

Årets säsong bjöd på ett varierat utbud av kappseglingar och tillsammans genomförde vi bra och kvalitativa kappseglingar och hade mycket kul tillsammans. Se filmen härunder för en liten tillbakablick.


(Foto©: Johan Warvfinge, Joop Somhurst, Öyvind Haga, Mats Josefsson, Alexander Gleerup, World Match Racing Tour, Ebba Von Geijer)

Här hittar du preliminära datum och information om 2017

Funktionärsträffar och utbildning

GKSS Kappseglingskommitté har som målsättning att alla som är med som funktionärer skall komma så väl förberedda som är möjligt till våra regattor. Under vintern och våren kommer vi därför att arrangera ett antal träffar, där vi övar på procedurer, båtkörning, livräddning osv. Träffarna är också oerhört viktiga i att bygga relationer så att vi har ett starkt team oberoende av vilka som är med på respektive kappsegling.

Funktionärsroller

Här nedan finner du de roller som GKSS brukar efterfråga:

Funktionär på havet

På alla kappseglingar vi tar på oss att genomföra tillhandahåller klubben ett antal funktioner på havet:

 • Tävlingsledare - ansvarar för hela seglingen, licens krävs.
 • Seglingsledare - leder arbetet på startfartyget. Licens krävs.
 • Tävlingsproduktion - bemannar startfartyg, halar och hissar flaggor, tar tid, sköter start- och målförfarande.
 • Bojbåtsbesättning - lägger markeringar för tävlingsbana, exempelvis startlinje och rundningsmärken.
 • Säkerhetsbåt - ser till att vi inte råkar ut för olyckor och håller ett vakande öga på seglarna
 • Seglingsdomare - licens och erfarenhet krävs

Funktionär på land

När vi arbetar med större evenemang finns det ofta ett behov av ett antal funktioner även på land:

 • Race office - sköter administrativa uppgifter, däribland registrering av seglare före tävlingsstart och resultatrapportering efteråt. Förekommer på de flesta tävlingar.
 • Special Operations - sköter byggnation och agerar hjälpande resurs där det behövs.
 • Hospitality - värdar/värdinnor som hjälper seglare att vara på rätt plats vid rätt tillfälle.
 • Information - finns tillhands för allmänhet/publik och svarar på frågor om seglingar och hänvisar 
 • Press Office - hanterar media och press under tävlingar.
 • Matansvarig - att våra funktionärer får bra mat i rätt tid är väsentligt för att genomföra ett bra evenemang.
 • Besiktningsman - licens och erfarenhet krävs. 

Kontakt

GKSS Kappseglingskommitté
kappsegling@gkss.se

Information